PHÒNG SẠCH

Phòng sạch cho ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp điện tử và cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu.