TÔN MÁT 3 LỚP LÀ TÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Tôn mát 3 lớp cách nhiệt là dòng sản phẩm chuyên dụng tấm lợp 3 lớp chống nóng, chóng ồn. Ngăn đến 99% lượng nhiệt mặt trời xuyên qua mái nhà.