PANEL PU LÕI POLYURETHANE (TÔN – PU – TÔN)

Tấm vách panel PU cách nhiệt tuyệt vời cho các kho lạnh. Hệ số dẫn nhiệt tuyệt vời, λ = 0,022, không thể so sánh với bất kỳ panel lõi Rocwool hoặc lõi EPS.