ỨNG DỤNG TÔN MÁI NHÀ DÂN DỤNG

Tôn mái nhà dân dụng thường lựa chọn dùng loại 9 sóng và 11 sóng. Áp dụng cho các công trình nhà dân dụng, nhà ở và công cộng.