ỨNG DỤNG TÔN MÁI NHÀ CÔNG NGHIỆP

Tôn mái nhà công nghiệp thường dùng loại 5 sóng dành cho các công trình công nghiệp. Ứng dụng cho các dự án nhà máy, nhà xưởng, kho xưởng.