PANEL EPS LÕI XỐP (TÔN – XỐP – TÔN)

Panel lõi xốp eps tấm phẳng là tấm cách âm, cách nhiệt dùng xây dựng các kho lạnh, nhà sạch, theo tiêu chuẩn GMP, sản phẩm dễ dàng chùi rửa, vệ sinh.